Regulamin sesji


Pamiętajcie, że oczekiwanie na wolny termin w naszym atelier to średnio 4-6 tygodni. Dlatego nie czekaj i zarezerwuj swoją sesję już dzisiaj !
Rezerwacja telefoniczna 504 293 548 lub mejlowo: kozlowiczfotografia@gmail.com

Każda sesja jest inna i wymaga innego podejścia, jednak zanim zaczniemy sesję wymagane będzie podpisanie regulaminu –ma to na celu chronić prawa Zamawiającego i Wykonawcy czyli zagwarantować Wam termin i właściwe wykonanie wymarzonej sesji, a nam gwarancję wynagrodzenia.
Kupno oraz rezerwacja sesji jest równoznaczna z zaakceptowaniem poniższych warunków ogólnych. Zanim umówisz się na sesję, przeczytaj poniższy regulamin.
REGULAMIN:
1. Przy rezerwacji terminu sesji wymagany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 200 zł płatny na konto Wykonawcy 
2. Zakup i rezerwacja sesji bezpośrednio u Wykonawcy:
- ​kupując i rezerwując sesję bezpośrednio u Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy, wynagrodzenia w wysokości wybranego pakietu sesji. Oferta wysyłana jest na podany adres majlowy lub ustalana indywidualnie,
- płatność za sesje rozliczamy w dniu sesji gotówką lub przelewem do dnia sesji (wymagane potwierdzenie przelewu ),
- rezerwacja terminu następuje po wpłacie zadatku i przesłaniu potwierdzania przelewu
- zmiany zarezerwowanego terminu na inny termin należy dokonać z min. 48-godz. Wyprzedzeniem przed datą sesji. W przypadku nie stawienia się na wyznaczony termin, zgodnie z powyższym zapisem, zadatek przepada bez możliwości zwrotu kosztów,
3. Sesje studyjne są wykonywane od poniedziałku do piątku. Umawiane są na godz. 10.00  Możliwość umówienia sesji w sobotę za dodatkową opłatą + 200 zł. Nie ma możliwości sesji w niedziele.
4. Przed każdą sesją klient dostaje do podpisania dokument, iż zapoznał się z regulaminem sesji, biorąc w niej udział wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Fotografia Kozłowicz, oraz wyraził lub nie zgodę na publikację zdjęć i wizerunku na stronach Wykonawcy ( facebook, instagram , strona firmowa www ).
5. Każdy Zamawiający do 7 dni od daty wykonania sesji otrzymuje galerie on-line na Zalamo ze wszystkim dobrymi ujęciami do wglądu i wyboru zdjęć określonych w pakiecie ( zdjęcia wybieramy na komputerze, galeria nie jest dostosowana na telefon )
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie udostępniania Zamawiającemu półproduktów, czyli surowych plików RAW(NEF), negatywów oraz plików nie poddanych obróbce graficznej, oraz ujęć poza pakietem. Pozostałe ujęcia można dokupić w cenie od 50 zł za sztukę.
7. Na wybór zdjęć z sesji Zamawiający ma 7 dni od momentu wysłania galerii on-line. Po tym czasie prawo do wyboru podstawowych ujęć przechodzi na fotografa.
8. Wybrane oraz opłacone przez Zamawiającego fotografie zostaną poddane obróbce graficznej oraz dostarczone Zamawiającemu w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w galerii w formie elektronicznej do pobrania na dysk. Jeśli w pakiecie są wydruki lub fotoobraz na realizację należy doliczyć 7 dni roboczych. O odbiorze zdjęć klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mejlowo.
9. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych u Wykonawcy (nagła choroba, wypadek lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie, zwłaszcza choroba zakaźna, dopuszcza się zmiany terminu wykonania usługi na inny termin. Zamawiający oświadcza że nie będzie przedstawiał z tego powodu żadnych roszczeń prawnych oraz finansowych. Wykonawca zobowiązuje się również wykonać sesję w najbliższym możliwym terminie.
10.Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z dorobkiem Wykonawcy i akceptuje jego percepcje kompozycji obrazu, efektu końcowego postprodukcji, jak i ogólną estetyką wykonywanej fotografii. Fotograf decyduje o obróbce zdjęcia czy jest to kolor czy czarno- białe zdjęcie. 
11.Wykonawca zabrania wszelkich ingerencji w przekazanych Zamawiającemu zdjęciach. Szczególnie kadrowania, lub zmiany kolorystyki i nakładanie na zdjęcia filtrów i pokazywania publicznie (np. na faceeboku ) tak przerobionych zdjęć.
12.Usługa EXPRESS + 50% wartości zlecenia (zlecenie oddane w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyboru ujęć przez Zamawiającego (zdjęcia cyfrowe + odbitki).
13.Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wydruki i inne materiały wykonane w nieautoryzowanych przez Fotografa miejsca ( tj. np tanie punkty foto , internet, itp )
14. Fotograf zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonywanych zdjęć.
15.Dane osobowe podlegają jedynie informacji do spisania umowy i nie są wykorzystywane i przetwarzane w żaden inny sposób , poza adresem email na który zostaną wysłane zdjęcia.
16.Na odbiór zamówionych wydruków klient ma 4 tygodnie od momentu, przekazania informacji przez fotografa, że zdjęcia są gotowe do odbioru. Zdjęcia nieodebrane w podanym terminie, zostaną zutylizowane. Ponowne ich zamówienie na dodatkowy koszt klienta plus dopłata 100 zł 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Za pośrednictwem firmy Magdalena Kozłowicz Fotografia,  NIP: 8942382974
zbierane są dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu –są niezbędne do umówienia i wykonania usługi sesji fotograficznej
oraz dane osób niepełnoletnich którymi są Państwo opiekunami prawnymi.
Administratorem w/w danych jest właściciel firmy Magdalena Kozłowicz.
Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane poprzez moją skrzynkę mailową, podpisane umowy, kontakt z klientami poprzez Gmail, Instagram, Facebook, Zalamo.com.
Dane są wykorzystane do celu kontaktu z klientem,
do tworzenia oraz wyświetlania komunikatów marketingowych w postaci reklam i analiz ich tworzenia,
przesyłania zdjęć do druku, wyboru zdjęć przez klienta, w celach księgowych.
Dane osobowe zawarte w umowach są przechowywane w siedzibie firmy gdzie ma do nich dostęp wyłącznie administrator danych.
Dane przekazane firmie Magdalena Kozłowicz Fotografia są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla w/w potrzeb frmy, do kontaktu, nawiązania współpracy, wykonania zlecenia, działań marketingowych, pomiędzy firmą a każdą z osób która powierzyła dane w/w firmie. Każda z osób która powierzyła dane osobowe firmie Magdalena Kozłowicz Fotografia może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, mieć w nie wgląd lub dokonać ich zmiany.

Można tego dokonać kontaktując się z administratorem danych osobowych poprzez adres mailowy  kozlowiczfotografia@gmail.com lub telefonicznie 504 293 548