KontaktMagdalena Kozłowicz Fotografia

tel.504-293-548

magdakozlowicz@gmail.com


Studio mieści się w Siechnicach pod Wrocławiem ( 10 km od Galerii Dominikańskiej ) kierunek na Oławę.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Za pośrednictwem firmy Magdalena Kozłowicz Fotografia,  NIP: 8942382974
zbierane są dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu –są niezbędne do umówienia i wykonania usługi sesji fotograficznej
oraz dane osób niepełnoletnich którymi są Państwo opiekunami prawnymi.
Administratorem w/w danych jest właściciel firmy Magdalena Kozłowicz.
Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane poprzez moją skrzynkę mailową, podpisane umowy, kontakt z klientami poprzez Gmail, Instagram, Facebook, Zalamo.com.
Dane są wykorzystane do celu kontaktu z klientem,
do tworzenia oraz wyświetlania komunikatów marketingowych w postaci reklam i analiz ich tworzenia,
przesyłania zdjęć do druku, wyboru zdjęć przez klienta, w celach księgowych.
Dane osobowe zawarte w umowach są przechowywane w siedzibie firmy gdzie ma do nich dostęp wyłącznie administrator danych.
Dane przekazane firmie Magdalena Kozłowicz Fotografia są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla w/w potrzeb frmy, do kontaktu, nawiązania współpracy, wykonania zlecenia, działań marketingowych, pomiędzy firmą a każdą z osób która powierzyła dane w/w firmie. Każda z osób która powierzyła dane osobowe firmie Magdalena Kozłowicz Fotografia może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, mieć w nie wgląd lub dokonać ich zmiany.

Można tego dokonać kontaktując się z administratorem danych osobowych poprzez adres mailowy  kozlowiczfotografia@gmail.com lub telefonicznie 504 293 548